IBO, VOETBALCHALET

Glasbalustrades-trapleuning

ZENNESTER HOMBEEK
Handgreep in ronde buis met steunen in vierkante buizen met versmalling bovenaan en een vulling met klaar glas