Trapleuning MIRANDA

Trapleuning opgebouwd uit ronde profielen, volgens NBN B03-004

Leuning met spijltjes
Borstwering NBN B03-004